Language of document :

Sag anlagt den 24. juli 2009 - Barbin mod Parlamentet

(Sag F-68/09)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Florence Barbin (Luxembourg, Luxembourg) (ved avocats S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og E. Marchal)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Ansættelsesmyndighedens afgørelse af 10. november 2008 om ikke at forfremme sagsøgeren til lønklasse AD12 i forfremmelsesåret 2006 annulleres.

Sagsøgerens påstande

-    Europa-Parlamentets afgørelse af 10. november 2008 om ikke at forfremme sagsøgeren til lønklasse AD12 i forfremmelsesåret 2006 annulleres.

Europa-Parlamentet tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________