Language of document :

24. juulil 2009 esitatud hagi - Barbin versus parlament

(Kohtuasi F-68/09)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Florence Barbin (Luxembourg, Luksemburg) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Kostja: Euroopa Parlament

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada ametisse nimetava asutuse 10. novembri 2008. aasta otsus jätta 2008. aasta edutamise raames hageja palgaastmele AD 12 edutamata.

Hageja nõuded

Tühistada Euroopa Parlamendi otsus jätta 2008. aasta edutamise raames hageja palgaastmele AD 12 edutamata;

mõista kohtukulud välja Euroopa Parlamendilt.

____________