Language of document :

Acțiune introdusă la 24 iulie 2009 - Barbin/Parlamentul European

(Cauza F-68/09)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Florence Barbin (Luxemburg, Luxemburg) (reprezentanți: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis şi E. Marchal, avocaţi)

Pârât: Parlamentul European

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei autorității împuternicite să facă numiri din 10 noiembrie 2008 de a nu promova reclamanta în gradul AD 12 în cadrul exercițiului de promovare 2006

Concluziile reclamantei

Anularea deciziei Parlamentului European de a nu promova reclamanta în gradul AD 12 în cadrul exercițiului de promovare 2006;

obligarea Parlamentului European la plata cheltuielilor de judecată.

____________