Language of document :

Tožba, vložena 24. julija 2009 - Barbin proti Parlamentu

(Zadeva F-68/09)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Florence Barbin (Luxembourg, Luksemburg) (zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis in E. Marchal, odvetniki)

Tožena stranka: Evropski parlament

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe OPI z dne 10. novembra 2008 o nenapredovanju tožeče stranke v naziv AD 12 v napredovalnem obdobju 2006.

Predloga tožeče stranke

Odločba Evropskega parlamenta o nenapredovanju tožeče stranke v naziv AD 12 v napredovalnem obdobju 2006 naj se razglasi za nično;

Evropskemu parlamentu naj se naloži plačilo stroškov.

____________