Language of document :

Talan väckt den 24 juli 2009 - Barbin mot parlamentet

(Mål F-68/09)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Florence Barbin (Luxembourg, Luxemburg) (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och E. Marchal)

Svarande: Europaparlamentet

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av tillsättningsmyndighetens beslut av den 10 november 2008 att inte befordra sökanden till lönegrad AD 12 vid befordringsförfarandet år 2006.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara Europaparlamentets beslut att inte befordra sökanden till lönegrad AD 12 vid befordringsförfarandet år 2006, och

förplikta Europaparlamentet att ersätta rättegångskostnaderna.

____________