Language of document :

Sag anlagt den 10. juli 2009 - Angulo Sanchez mod Rådet

(Sag F-67/09)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Nicolas Angulo Sanchez (Bruxelles, Belgien) (ved avocats S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og E. Marchal)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af Rådet for Den Europæiske Unions afslag på sagsøgerens ansøgning om tjenestefrihed, der er begrundet med, at sagsøgerens forældre er ramt af alvorlig sygdom.

Sagsøgerens påstande

Rådets afslag på sagsøgerens ansøgning om tjenestefrihed, der er begrundet med, at sagsøgerens forældre er ramt af alvorlig sygdom, annulleres.

Rådet for Den Europæiske Union tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________