Language of document :

10. juulil 2009 esitatud hagi - Angulo Sanchez versus nõukogu

(Kohtuasi F-67/09)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Nicolas Angulo Sanchez (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada kostja otsused, millega jäeti rahuldamata hageja taotlused eripuhkuse saamiseks tema vanemaid tabanud tõsise haiguse tõttu.

Hageja nõuded

Tühistada nõukogu 8. oktoobri ja 8. detsembri 2008. aasta otsused, millega jäeti rahuldamata hageja taotlused eripuhkuse saamiseks tema vanemaid tabanud väga tõsise haiguse tõttu;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

____________