Language of document :

Kanne 10.7.2009 - Angulo Sanchez v. neuvosto

(Asia F-67/09)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Nicolas Angulo Sanchez (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J. -N. Louis ja E. Marchal)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Niiden vastaajan päätösten kumoaminen, joilla hylättiin erityislomaa koskevat hakemukset, jotka kantaja oli tehnyt vanhempiensa vakavan sairauden vuoksi

Vaatimukset

On kumottava 8.10.2008 ja 8.12.2008 tehdyt neuvoston päätökset, joilla hylättiin kantajan hakemukset, jotka koskivat erityisloman myöntämistä hänen vanhempiensa erittäin vakavan sairauden vuoksi.

Euroopan unionin neuvosto on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________