Language of document :

Tožba, vložena 10. julija 2009 -Angulo Sanchez proti Svetu

(Zadeva F-67/09)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Nicolas Angulo Sanchez (Bruselj, Belgija) (zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis in E. Marchal, odvetniki)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe tožene stranke, s katero je bila zavrnjena prošnja tožeče stranke za izredni dopust, ki jo je vložila zaradi hude bolezni njenih staršev.

Predloga tožeče stranke

Odločbi Sveta z dne 8. oktobra 2008 in 8. decembra 2008, s katerima sta bili zavrnjeni prošnji tožeče stranke za izredni dopust zaradi zelo hude bolezni njenih staršev, naj se razglasita za nični;

Svetu Evropske unije naj se naloži plačilo stroškov.

____________