Language of document :

Sag anlagt den 2. juli 2009 - Marcuccio mod Kommissionen

(Sag F-65/09)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ved avvocato G. Cipressa)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af afslaget på sagsøgerens ansøgning om godtgørelse af visse lægelige udgifter med 100%.

Sagsøgerens påstande

Afslaget på sagsøgerens ansøgning af 25. november 2002 annulleres, eventuelt og om fornødent idet Personaleretten i henhold til artikel 241 EF afstår fra at anvende vedtægtens artikel 72, regulativet samt den formodede udtalelse fra lægetjenesten i det konkrete tilfælde.

Notatet af 5. august 2008 annulleres.

Om fornødent annulleres afvisningen af klagen af 1. november 2008.

Om fornødent annulleres notatet af 4. marts 2009.

Kommissionen tilpligtes som erstatning for den skade, sagsøgeren har lidt som følge af de akter, der er genstand for dette annullationssøgsmål, at betale sagsøgeren 25 000 EUR, eller det større eller mindre beløb, som Personaleretten finder rimeligt og passende i denne anledning.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________