Language of document :

Προσφυγή της 2ας Ιουλίου 2009 - Marcuccio κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-65/09)

Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική

Διάδικοι

Προσφεύγων: Luigi Marcuccio (Tricase, Ιταλία) (εκπρόσωπος: G. Cipressa, δικηγόρος)

Καθής: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αντικείμενο και περιγραφή της διαφοράς

Ακύρωση της αποφάσεως με την οποία η καθής απέρριψε αίτημα περί επιστροφής κατά 100 % ορισμένων ιατρικών δαπανών στις οποίες υποβλήθηκε ο προσφεύγων

Αιτήματα του προσφεύγοντος

Ο προσφεύγων ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρώσει την απόφαση περί απορρίψεως του από 25 Νοεμβρίου 2002 αιτήματος, μη εφαρμόζοντας, καθόσον απαιτείται και δυνάμει του άρθρου 241 ΕΚ, στην παρούσα διαφορά τις διατάξεις του άρθρου 72 του Κανονισμού Υπηρεσιακής Καταστάσεως της ρυθμίσεως [περί καλύψεως των κινδύνων υγείας], καθώς και την προβαλλόμενη γνωμοδότηση του συμβούλου-ιατρού·

να ακυρώσει το από 5 Αυγούστου 2008 υπηρεσιακό σημείωμα·

εφόσον παρίσταται ανάγκη, να ακυρώσει την απόφαση περί απορρίψεως της διοικητικής ενστάσεως της 1ης Νοεμβρίου 2008·

εφόσον παρίσταται ανάγκη, να ακυρώσει το από 4 Μαρτίου 2009 υπηρεσιακό σημείωμα·

να υποχρεώσει την Επιτροπή να καταβάλει στον προσφεύγοντα ποσό 25 000 ευρώ, ή οποιαδήποτε άλλο ποσό κρίνει εύλογο το Δικαστήριο ΔΔ, προς αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τις πράξεις των οποίων η ακύρωση ζητείται με την παρούσα προσφυγή.

να καταδικάσει την Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα.

____________