Language of document :

Kanne 2.7.2009 - Marcuccio v. komissio

(Asia F-65/09)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (edustaja: asianajaja G. Cipressa)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Kanne sellaisen päätöksen kumoamiseksi, jolla kantajan vaatimus tiettyjen sairauskulujen korvaamisesta 100 prosenttisesti hylättiin

Vaatimukset

kantajan 25.11.2002 päivättyä hakemusta koskeva hylkäävä päätös on kumottava, ja mahdollisesti sekä mikäli se osoittautuu tarpeelliseksi EY 241 artiklan nojalla henkilösääntöjen 72 artikla, lainsäädäntö ja lääketieteellisen lautakunnan väitetty lausunto on jätettävä soveltamatta nyt kyseessä olevassa riita-asiassa

kirje, joka on päivätty 5.8.2008, on kumottava

toimi, jolla 1.11.2008 päivätty oikaisuvaatimus hylättiin, on kumottava tarpeellisin osin

kirje, joka on päivätty 4.3.2009, on kumottava tarpeellisin osin

komissio on velvoitettava maksamaan kantajalle 25 000 euroa tai muu virkamiestuomioistuimen oikeaksi ja kohtuulliseksi katsoma summa korvauksena vahingoista, joita on aiheutunut toimista, joiden kumoamista kyseisellä kanteella vaaditaan

____________