Language of document :

Acțiune introdusă la 2 iulie 2009 - Marcuccio/Comisia

(Cauza F-65/09)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamant: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (reprezentant: G. Cipressa, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei prin care pârâta refuză rambursarea în proporție de 100 % a cheltuielilor medicale efectuate de reclamant

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei de respingere a cererii din 25 noiembrie 2002, în măsura necesară și în temeiul articolului 241 CE, neaplicând în prezentul litigiu prevederile articolului 72 din Statutul funcționarilor, reglementarea, precum și pretinsul aviz al consilierului medical;

anularea notei din 5 august 2008;

în măsura necesară, anularea deciziei din 1 noiembrie 2008 de respingere a reclamației;

în măsura necesară, anularea notei din 4 martie 2009;

obligarea Comisiei la plata către reclamant a sumei de 25 000 euro sau a oricărei alte sume pe care Tribunalul o va aprecia ca fiind justă și echitabilă pentru repararea prejudiciilor produse prin actele Comisiei a căror anulare este solicitată prin prezenta acțiune;

obligarea Comisiei Comunităților Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________