Language of document :

Tožba, vložena 2.julija 2009 - Marcuccio proti Komisiji

(Zadeva F-65/09)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Luigi Marcuccio (Tricase, Italija) (zastopnik: G. Cipressa, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropske skupnosti

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe o zavrnitvi zahteve tožeče stranke za 100-odstotno povrnitev nekaterih zdravstvenih stroškov.

Predlogi tožeče stranke

Odločba o zavrnitvi predloga z dne 25. novembra 2002 naj se razglasi za nično, če je to ustrezno in kjer je to potrebno, naj se na podlagi člena 241 ES za ta spor ne uporabi člena 72 Kadrovskih predpisov, predpisov, in nazadnje domnevnega mnenja zdravniškega sveta;

dopis z dne 5. avgusta 2008 naj se razglasi za ničnega;

če je potrebno, naj se akt o zavrnitvi ugovora z dne 1. novembra 2008 razglasi za ničnega;

če je potrebno, naj se dopis z dne 4. marca 2009 razglasi za ničnega;

EU naj se naloži, naj tožeči stranki iz naslova povračila škode nastale zaradi aktov katerih razglasitev ničnosti se predlaga s to tožbo izplača znesek 25.000 EUR oziroma višji ali nižji znesek, za katerega bo Sodišče za uslužbence štelo, da je v ta namen ustrezen in pravičen;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

____________