Language of document :

Pirmās instances tiesas priekšsēdētāja 2008. gada 20. novembra rīkojums - SIAE/Komisija

(lieta T-433/08 R)

Pagaidu noregulējums - Komisijas lēmums, ar kuru uzlikts pienākums pārtraukt saskaņotās darbības autortiesību kolektīvās pārvaldīšanas jomā - Pieteikums par izpildes apturēšanu - Steidzamības neesamība

Tiesvedības valoda - itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), Roma (Itālija) (pārstāvji - M. Siragusa, M. Mandel, L. Vullo un S. Valentino, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji - V. Di Bucci un F. Castillo de la Torre)

Priekšmets

Pieteikums par Komisijas 2008. gada 16. jūlija Lēmuma C (2008) 3435 par EKL 81. panta un EEZ nolīguma 53. panta piemērošanas procedūru (lieta COMP/C2/38.698-CISAC) 4. panta 2. punkta izpildes apturēšanu.

Rezolutīvā daļa:

pieteikumu par pagaidu noregulējumu noraidīt;

lēmuma par tiesāšanās izdevumiem pieņemšanu atlikt.

____________