Language of document :

Beschikking van de president van het Gerecht van eerste aanleg van 20 november 2008 - SIAE / Commissie

(Zaak T-433/08 R)

("Kort geding - Beschikking van Commissie waarbij beëindiging wordt gelast van onderling afgestemde feitelijke gedraging op gebied van collectief beheer van auteursrechten - Verzoek om opschorting van tenuitvoerlegging - Geen spoedeisendheid")

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) (Rome, Italië) (vertegenwoordigers: M. Siragusa, M. Mandel, L. Vullo en S. Valentino, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: V. Di Bucci et F. Castillo de la Torre, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om opschorting van tenuitvoerlegging van artikel 4, lid 2, van beschikking C(2008) 3435 def. van de Commissie van 16 juli 2008 in een procedure op grond van artikel 81 EG en artikel 53 EER-Overeenkomst (zaak COMP/C2/38.698 - CISAC).

Dictum

Het verzoek in kort geding wordt afgewezen.

De beslissing omtrent de kosten wordt aangehouden.

____________