Language of document :

Жалба, подадена на 15 октомври 2008 г. - Notarnicola/Сметна палата

(Дело F-85/08)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Pietro Notarnicola (Люксембург, Люксембург) (представител: A. Gross, avocat)

Ответник: Сметна палата

Предмет и описание на спора

Отмяна на решението на ответника, с което жалбоподателят е уведомен за уволнението си, както и възстановяване на жалбоподателя на длъжността му и, при условията на евентуалност, осъждане на ответника да заплати сума като обезщетение на претърпените от жалбоподателя имуществени и неимуществени вреди.

Искания на жалбоподателя

Да се отмени решението от 16 юли 2008 г. и следователно да се отмени решението от 5 март 2008 г., с което жалбоподателят е информиран за уволнението си от 15 април 2008 г.;

да се възстанови жалбоподателят на длъжността му на договорно нает служител вследствие на договор от 23 август 2007 г., с ретроактивно изплащане на възнаграждението, считано от 16 април 2008 г, до датата на съдебното решение;

при условията на евентуалност, да се осъди ответникът да заплати сумата от 60 500 евро за имуществените вреди и 5 000 евро за неимуществените вреди, претърпени от жалбоподателя.

____________