Language of document :

Žaloba podaná dne 15. října 2008 - Notarnicola v. Účetní dvůr

(Věc F-85/08)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Pietro Notarnicola (Lucemburk, Lucembursko) (zástupce: A. Gross, advokát)

Žalovaný: Účetní dvůr

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí žalovaného, kterým informuje žalobce o jeho propuštění, jakož i vrácení funkcí žalobci a, podpůrně, uložení žalovanému zaplatit žalobci náhradu škody za jím utrpěnou majetkovou a nemajetkovou újmu.

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí ze dne 16. července 2008 a tak zrušit rozhodnutí ze dne 5. března 2008, kterým byl žalobce informován o svém propuštění k 15. dubnu 2008;

vrátit žalobci funkce smluvního zaměstnance podle smlouvy ze dne 23. srpna 2007, se zpětným uhrazením platu ode dne 16. dubna 2008 do dne vyhlášení rozsudku;

podpůrně, uložit žalovanému zaplatit žalobci částku 60 500 eur za jím utrpěnou majetkovou újmu a 5 000 eur za jím utrpěnou nemajetkovou újmu.

____________