Language of document :

Sag anlagt den 15. oktober 2008 - Notarnicola mod Revisionsretten

(Sag F-85/08)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Pietro Notarnicola (Luxembourg, Luxembourg) (ved avocat A. Gross)

Sagsøgt: Den Europæiske Revisionsret

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af Revisionsrettens afgørelse om meddelelse til sagsøgeren om hans afskedigelse, med påstand om, at sagsøgeren genindtræder i sin stilling, subsidiært tilpligtes Revisionsretten at betale erstatning for sagsøgerens økonomiske og ikke-økonomiske tab.

Sagsøgerens påstande

Annullation af afgørelsen af 16. juli 2008, og følgelig annullation af afgørelsen af 5. marts 2008 om meddelelse til sagsøgeren af hans afskedigelse den 15. april 2008.

Sagsøgeren genindtræder i sin stilling som midlertidigt ansat i henhold til kontrakten af 23. august 2007, og hans løn udbetales med tilbagevirkende kraft fra den 16. april 2008 indtil tidspunktet for domsafsigelsen.

Subsidiært tilpligtes Revisionsretten at betale sagsøgeren 60 500 EUR for hans økonomiske tab og 5 000 EUR for hans ikke-økonomiske tab.

____________