Language of document :

Kanne 15.10.2008 - Notarnicola v. tilintarkastustuomioistuin

(Asia F-85/08)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Pietro Notarnicola (Luxemburg, Luxemburg) (edustaja: asianajaja A. Gross)

Vastaaja: Euroopan tilintarkastustuomioistuin

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Vastaajan tekemän sellaisen päätöksen kumoaminen, jolla on kantajalle on ilmoitettu hänen irtisanomisestaan, sekä kantajan palauttaminen tehtäviinsä ja toissijaisesti vastaajan velvoittaminen maksamaan vahingonkorvausta kantajan kärsimästä aineellisesta ja aineettomasta vahingosta.

Vaatimukset

sellainen 16.7.2008 tehty päätös, ja siten myös 5.3.2008 tehty päätös, jolla kantajalle on ilmoitettu hänen irtisanomisestaan 15.4.2008 lähtien, on kumottava

kantaja on palautettava 23.7.2007 päivätyn sopimuksen mukaisiin sopimussuhteisen toimihenkilön tehtäviinsä ja palkka on maksettava takautuvasti 16.4.2008 lähtien tuomion antamispäivään saakka

toissijaisesti vastaaja on velvoitettava korvaamaan 60 500 euroa kantajan kärsimästä aineellisesta ja 5 000 euroa tämän kärsimästä aineettomasta vahingosta.

____________