Language of document :

Prasība, kas celta 2008. gada 15. oktobrī - Notarnicola/Revīzijas palāta

(lieta F-85/08)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Pietro Notarnicola, Luksemburga (Luksemburga) (pārstāvis - A. Gross, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Revīzijas palāta

Strīda priekšmets un apraksts

Atbildētājas lēmuma, ar kuru prasītājam ir paziņots par viņa atlaišanu, atcelšana, kā arī prasītāja atjaunošana amatā, un, pakārtoti, prasītāja ciesto materiālo zaudējumu un morālā kaitējuma atlīdzība, kas jāmaksā atbildētājai.

Prasītāja prasījumi:

atcelt 2008. gada 16. jūlija lēmumu un līdz ar to atcelt 2008. gada 5. marta lēmumu, ar kuru prasītājam ir paziņots par viņa atlaišanu no 2008. gada 15. aprīļa;

atjaunot prasītāju amatā kā līgumdarbinieku saskaņā ar 2007. gada 23. augusta līgumu ar atpakaļejošu spēku attiecība uz darba samaksu kopš 2008. gada 16. aprīļa līdz nolēmuma pieņemšanas datumam;

pakārtoti - piespriest atbildētājai samaksāt summu EUR 60 500 kā prasītāja ciesto materiālo zaudējumu atlīdzību un EUR 5000 kā atlīdzību par morālo kaitējumu.

____________