Language of document :

Beroep ingesteld op 15 oktober 2008 - Notarnicola / Rekenkamer

(Zaak F-85/08)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Pietro Notarnicola (Luxemburg, Luxemburg) (vertegenwoordiger: A. Gross, advocaat)

Verwerende partij: Europese Rekenkamer

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van de verwerende partij waarbij verzoeker op de hoogte is gesteld van zijn ontslag alsmede herstel van verzoeker in zijn functie en, subsidiair, veroordeling van de verwerende partij tot betaling van een bedrag ter vergoeding van verzoekers materiele en immateriële schade

Conclusies

nietigverklaring van het besluit van 16 juli 2008 en, dientengevolge, nietigverklaring van het besluit van 5 maart 2008 waarbij verzoeker ervan op de hoogte is gesteld dat hij op 15 april 2008 zou worden ontslagen;

herstel van verzoeker in zijn functie van arbeidscontractant op grond van de overeenkomst van 23 augustus 2007, met retroactieve betaling van zijn bezoldiging vanaf 16 april 2008 en tot de datum van het vonnis;

subsidiair, veroordeling van de verwerende partij tot betaling van een bedrag van 60 500 EUR voor de materiële en 5 000 EUR voor de immateriële schade die verzoeker heeft geleden.

____________