Language of document :

Acțiune introdusă la 15 octombrie 2008 - Notarnicola/Curtea de Conturi

(Cauza F-85/08)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Pietro Notarnicola (Luxemburg, Luxemburg) (reprezentant: A. Gross, avocat)

Pârâtă: Curtea de Conturi a Comunităţilor Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei pârâtei de informare a reclamantului cu privire la concedierea sa, precum și reîncadrarea reclamantului în postul său și, în subsidiar, obligarea pârâtei la plata unei sume pentru repararea prejudiciului material și moral suferit de reclamant

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei din 16 iulie 2008 și, în consecință, anularea deciziei din 5 martie 2008 de informare a reclamantului cu privire la concedierea sa începând cu data de 15 aprilie 2008;

reîncadrarea reclamantului în postul său de agent contractual ca urmare a contractului din 23 august 2007, cu plata retroactivă a salariului începând din 16 aprilie 2008 și până la data pronunțării hotărârii;

în subsidiar, obligarea pârâtei la plata sumei de 60 500 de euro pentru repararea prejudiciului material și a sumei de 5 000 de euro pentru repararea prejudiciului moral suferit de reclamant.

____________