Language of document :

Tožba, vložena 15. oktobra 2008 - Notarnicola proti Računskemu sodišču

(Zadeva F-85/08)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Pietro Notarnicola (Luxembourg, Luksemburg) (zastopnik: A. Gross, odvetnik)

Tožena stranka: Evropsko računsko sodišče

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe tožene stranke, s katero je bila tožeča stranka obveščena o svojem odpustu, odreditev ponovnega prevzema dolžnosti s strani tožeče stranke in podredno, naložitev toženi stranki plačila odškodnine za premoženjsko in nepremoženjsko škodo, ki je nastala tožeči stranki.

Predlogi tožeče stranke

Odločba z dne 16. julija 2008 in zato tudi odločba z dne 5. marca 2008, s katero je bila tožeča stranka obveščena o svojem odpustu z dne 15. aprila 2008, naj se razglasita za nični;

odredi naj se, da tožeča stranka ponovno prevzame svoje dolžnosti pogodbenega uslužbenca v skladu s pogodbo z dne 23. avgusta 2007 in da se ji za nazaj izplača plača, in sicer od 16. aprila 2008 do dneva sodbe;

podredno, toženi stranki naj se naloži plačilo odškodnine v višini 60.500 eurov za premoženjsko škodo in v višini 5000 eurov za nepremoženjsko škodo, ki je nastala tožeči stranki.

____________