Language of document :

Talan väckt den 15 oktober 2008 - Notarnicola mot revisionsrätten

(Mål F-85/08)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Pietro Notarnicola (Luxemburg, Luxemburg) (ombud: advokaten A. Gross)

Svarande: Europeiska revisionsrätten

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av svarandens beslut genom vilket sökanden underrättas om att han sagts upp, samt återinsättande av sökanden i tjänsten och, i andra hand, förpliktande för svaranden att betala skadestånd för den ekonomiska och ideella skada som sökanden har lidit.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet av den 16 juli 2008 och, följaktligen, ogiltigförklara beslutet av den 5 mars 2008 genom vilket sökanden underrättas om att han sagts upp till den 15 april 2008,

återinsätta sökanden i sin tjänst som kontraktsanställd enligt kontraktet av den 23 augusti 2007, med retroaktiv löneutbetalning från och med den 16 april 2008 till dagen för avgörandet, och

i andra hand, förplikta svaranden att betala 60 500 euro för den ekonomiska skada respektive 5 000 euro för den ideella skada som sökanden har lidit.

____________