Language of document :

Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 11. september 2008 - Bui Van mod Kommissionen

(Sag F-51/07) 1

(Personalesag - tjenestemænd - ansættelse - indplacering i lønklasse og løntrin - ukorrekt indplacering - tilbagekaldelse af en ulovlig forvaltningsakt - berettiget forventning - rimelig frist - retten til forsvar - retten til god forvaltning)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Philippe Bui Van (Hettange-Grande, Frankrig) (ved avocats S. Rodrigues og R. Albelice)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved J. Currall og G. Berscheid, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Dels annullation af Kommissionens generaldirektør for Det Fælles Forskningscenters afgørelse den 4. oktober 2006 om at omplacere sagsøgeren til lønklasse AST 3, selv om han oprindeligt var placeret i lønklasse AST 4, dels påstand om erstatning.

Konklusion

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber betaler Philippe Bui Van et beløb på 1 500 EUR i erstatning.

I øvrigt frifindes Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber.

Philippe Bui Van bærer to tredjedele af sine omkostninger.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber bærer sine egne omkostninger og betaler en tredjedel af Philippe Bui Vans omkostninger.

____________

1 - EUT C 170 af 21.7.2007, s. 43.