Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 11.9.2008 - Bui Van v. komissio

(Asia F-51/07)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Palvelukseen ottaminen - Palkkaluokan ja palkkatason määrittäminen - Sääntöjenvastainen määrittäminen - Lainvastaisen toimen peruuttaminen - Perusteltu luottamus - Kohtuullinen aika - Puolustautumisoikeudet - Hyvää hallintotapaa koskeva oikeus)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Philippe Bui Van (Hettange-Grande, Ranska) (edustajat: asianajajat S. Rodrigues ja R. Albelice)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: J. Currall ja G. Berscheid)

Oikeudenkäynnin kohde

Yhtäältä komission yhteisen tutkimuskeskuksen pääjohtajan 4.10.2006 tekemän päätöksen kumoaminen siltä osin kuin siinä määritettiin kantajan uudeksi palkkaluokaksi AST 3, vaikka hänen palkkaluokakseen oli alun perin määritetty AST 4, ja toisaalta vahingonkorvausvaatimus

Tuomiolauselma

Euroopan yhteisöjen komissio velvoitetaan maksamaan Bui Vanille vahingonkorvausta 1500 euroa.

Kanne hylätään muilta osin.

Bui Van vastaa kahdesta kolmasosasta omia oikeudenkäyntikulujaan.

Euroopan yhteisöjen komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja yhdestä kolmasosasta Bui Vanin oikeudenkäyntikuluja.

____________

1 - EUVL C 170, 21.7.2007, s. 43.