Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 9. října 2008 - Nijs v. Účetní dvůr

(Věc F-49/06)1

"Veřejná služba - Úředníci - Povýšení - Období pro povýšení 2005"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce : Bart Nijs (Bereldange, Lucembursko) (zástupce: F. Rollinger, advokát)

Žalovaný: Účetní dvůr Evropských společenství (zástupci: T. Kennedy, J.-M. Stenier a G. Corstens, zmocněnci)

Předmět věci

Jednak zrušení rozhodnutí Orgánu, oprávněného ke jmenování, nepovýšit žalobce do platové třídy A*11 v rámci období pro povýšení 2005, a jednak návrh na náhradu škody

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá jako částečně nepřípustná a částečně neopodstatněná.

B. Nijsovi se ukládá náhrada všech nákladů řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 154, 1.7.2006, s. 26.