Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 9. oktoobri 2008. aasta otsus - Nijs versus kontrollikoda

(Kohtuasi F-49/06)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Edutamine - 2005. aasta edutamine)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Bart Nijs (Bereldange, Luksemburg) (esindaja: advokaat F. Rollinger)

Kostja: Euroopa Ühenduste Kontrollikoda (esindajad: T. Kennedy, J.-M. Stenier ja G. Corstens)

Kohtuasja ese

Esiteks nõue tühistada ametisse nimetava asutuse otsus, millega hageja jäeti 2005. aasta edutamise raames edutamata palgaastmele A*11, ja teiseks kahju hüvitamise nõue.

Resolutiivosa

Jätta hagi osalise vastuvõetamatuse ja osalise põhjendamatuse tõttu rahuldamata.

Mõista kohtukulud välja B. Nijsilt.

____________

1 - ELT C 154, 1.7.2006, lk 26.