Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 9.10.2008 - Nijs v. tilintarkastustuomioistuin

(Asia F-49/06)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Ylennys - Vuoden 2005 ylennyskierros)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Bart Nijs (Bereldange, Luxemburg) (edustaja: asianajaja F. Rollinger)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuin (asiamiehet: T. Kennedy, J.-M. Stenier ja G. Corstens)

Oikeudenkäynnin kohde

Yhtäältä nimittävän viranomaisen sellaisen päätöksen kumoaminen, jolla kantaja jätettiin ylentämättä palkkaluokkaan A*11 vuoden 2005 ylennyskierroksella, ja toisaalta vahingonkorvausvaatimus

Tuomiolauselma

Kanne jätetään osaksi tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset puuttuvat, ja osaksi se hylätään, koska se on perusteeton.

Bart Nijs velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________

1 - EUVL C 154, 1.7.2006, s. 26.