Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2008. október 9-i ítélete - Nijs kontra Számvevőszék

(F-49/06. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Tisztviselők - Előléptetés - A 2005. évi előléptetési időszak)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Bart Nijs (Bereldange, Luxemburg) (képviselő: F. Rollinger ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Számvevőszéke (képviselők: T. Kennedy, J.-M. Steiner és G. Corstens meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Egyrészt a kinevezésre jogosult hatóság azon határozatának megsemmisítése, amely megtagadja a felperesnek a 2005. évi előléptetési időszakban az A*11 besorolási fokozatba történő előléptetését, másrészt kártérítés iránti kérelem

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet részben mint elfogadhatatlant, részben mint megalapozatlant elutasítja.

A Közszolgálati Törvényszék B. Nijs-t kötelezi valamennyi költség viselésére.

____________

1 - HL C 154., 2006.7.1., 26. o.