Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice din 9 octombrie 2008 - Bart Nijs/Curtea de Conturi

(Cauza F-49/06)1

(Foncție publică - Funcționari - Promovare - Exercițiul de promovare 2005)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Bart Nijs (Bereldange, Luxemburg) (reprezentant: F. Rollinger, avocat)

Pârâtă: Curtea de Conturi a Comunităților Europene (reprezentanți: T. Kennedy, J.-M. Stenier și G. Corstens, agenți)

Obiectul

Pe de o parte, anularea Deciziei AIPN de nepromovare a reclamantului în gradul A*11 în cadrul exercițiului de promovare 2005 și, pe de altă parte, o cerere de daune-interese.

Dispozitivul

Respinge acțiunea în parte ca inadmisibilă și în parte ca nefondată

Obligă pe domnul Nijs la plata cheltuielilor de judecată.

____________

1 - JO C 154, 1.7.2006, p. 26.