Language of document :

Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 9 oktober 2008 - Nijs mot revisionsrätten

(Mål F-49/06)(1)

(Personalmål - Tjänstemän - Befordran - Befordringsförfarandet 2005)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Bart Nijs (Bereldange, Luxemburg) (ombud: advokaten F. Rollinger)

Svarande: Europeiska gemenskapernas revisionsrätt (ombud: T. Kennedy, J.-M. Stenier och G. Corstens)

Saken

Talan dels om ogiltigförklaring av tillsättningsmyndighetens beslut att inte befordra sökanden till lönegrad A*11 i befordringsförfarandet 2005, dels om skadestånd.

Domslut

Talan avvisas till viss del och ogillas i övrigt.

Bart Nijs ska ersätta samtliga rättegångskostnader.

____________

1 - ) EUT C 154, 1.7.2006, s. 26.