Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys 4.9.2008 - Tsarnavas v. komissio

(Asia F-44/08)1

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Toisen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu virkamiestuomioistuimen rekisteristä.

____________

1 - EUVL C 158, 21.6.2008, s. 28.