Language of document :

Personaldomstolens beslut av den 4 september 2008 - Tsarnavas mot kommissionen

(Mål F-44/08)(1)

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på andra avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.

____________

1 - EUT C 158, 21.6.2008 s.28