Language of document :

Žaloba podaná dne 19. ledna 2009 - Menghi v. ENISA

(Věc F-2/09)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Achille Menghi (Cagliari, Itálie) (zástupce: L. Defalque, advokát)

Žalovaná: Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí, kterým se nepotvrzuje pokračování zaměstnaneckého poměru žalobce po uplynutí zkušební doby, a návrh na náhradu majetkové a nemajetkové újmy

Návrhová žádání žalobce

Zrušit rozhodnutí ze dne 3. října 2008, kterým byla zamítnuta stížnost žalobce směřující proti rozhodnutí orgánu oprávněného k uzavírání pracovních smluv ze dne 14. března 2008, kterým nebylo potvrzeno pokračování jeho zaměstnaneckého poměru;

v důsledku toho zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného k uzavírání pracovních smluv ze dne 14. března 2008, kterým nebylo potvrzeno pokračování jeho zaměstnaneckého poměru;

uložit orgánu oprávněnému k uzavírání pracovních smluv náhradu finanční újmy, kterou utrpěl v důsledku nepokračování jeho zaměstnaneckého poměru původně sjednaného na tři roky, dále finanční újmy vzniklé v souvislosti s léčebnými výlohami, které musel vynaložit, jakož i náhradu nemajetkové újmy, kterou utrpěl v důsledku psychického obtěžování;

uložit Evropské agentuře pro bezpečnost sítí a informací náhradu nákladů řízení.

____________