Language of document :

19. jaanuaril 2009 esitatud hagi - Menghi versus Euroopa Võrgu- ja Infoturbeamet

(Kohtuasi F-2/09)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Achille Menghi (Cagliari, Itaalia) (esindaja: advokaat L. Defalque)

Kostja: Euroopa Võrgu- ja Infoturbeamet

Hagi ese ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada otsus jätta kinnitamata hageja tööleping pärast katseaega ning tekitatud varalise ja mittevaralise kahju hüvitamise nõue.

Hageja nõuded

Tühistada 3. oktoobri 2008. aasta otsus jätta rahuldamata hageja kaebus Euroopa Võrgu- ja Infoturbeameti 14. märtsi 2008. aasta otsuse peale, millega jäeti kinnitamata tema tööleping;

tühistada Euroopa Võrgu- ja Infoturbeameti 14. märtsi 2008. aasta otsus jätta kinnitamata hageja tööleping;

mõista hageja kasuks Euroopa Võrgu- ja Infoturbeametilt välja hüvitis kolmeaastase töölepingu kinnitamata jätmisega tekitatud varalise kahju eest, kantud ravikulude tõttu tekkinud varalise kahju eest ja vaimse ahistamisega tekitatud mittevaralise kahju eest;

mõista kohtukulud välja Euroopa Võrgu- ja Infoturbeametilt.

____________