Language of document :

Prasība, kas celta 2009. gada 19. janvārī - Menghi/ENISA

(lieta F-2/09)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Achille Menghi, Cagliari (Itālija) (pārstāvis - L. Defalque, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA)

Strīda priekšmets un apraksts

Atcelt lēmumu neapstiprināt prasītāja līgumu pēc stažēšanās perioda, kā arī lūgums atlīdzināt ciesto mantisko un morālo kaitējumu.

Prasītāja prasījumi:

atcelt 2008. gada 3. oktobra lēmumu, ar ko noraidīta prasītāja sūdzība par iestādes, kura ir pilnvarota slēgt darba līgumus, 2008. gada 14. marta lēmumu neapstiprināt viņa līgumu;

līdz ar to atcelt iestādes, kura ir pilnvarota slēgt darba līgumus, 2008. gada 14. marta lēmumu neapstiprināt viņa līgumu;

piespriest iestādei, kura ir pilnvarota slēgt darba līgumus, atlīdzināt prasītājam ciestos mantisko kaitējumu, kas radās viņa darba līguma uz 3 gadu termiņu neapstiprināšanas rezultātā un radušos medicīnisko izdevumu rezultātā, kuri viņam bija jāsedz, un ciesto morālo kaitējumu psiholoģiskas vajāšanas rezultātā;

piespriest Eiropas Tīkla un informācijas drošības aģentūrai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________