Language of document :

Acțiune introdusă la 19 ianuarie 2009 - Menghi/ENISA

(Cauza F-2/09)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Achille Menghi (Cagliari, Italia) (reprezentant: L. Defalque, avocat)

Pârâtă: Agenția Europeană pentru Securitatea Rețelelor și Informațiilor

Obiectul și descrierea litigiului

Anulare a deciziei de neconfirmare, după stagiu, a contractului reclamantului, precum și cerere de despăgubiri pentru prejudiciul financiar și moral suferit.

Concluziile reclamantului

Anularea Deciziei din 3 octombrie 2008 de respingere a reclamației formulate de reclamant împotriva Deciziei AHCC din 14 martie 2008 de neconfirmare a contractului acestuia;

în consecință, anularea Deciziei AHCC din 14 martie 2008 de neconfirmare a contractului reclamantului;

obligarea AHCC la plata despăgubirilor către reclamant pentru prejudiciul financiar suferit prin neconfirmarea contractului său de angajare pe 3 ani, pentru prejudiciul financiar suferit din cauza cheltuielilor medicale pe care a trebuit să le efectueze, pentru prejudiciul moral suferit din cauza hărțuirii psihologice;

obligarea Agenției Europene pentru Securitatea Rețelelor și Informațiilor la plata cheltuielilor de judecată.

____________