Language of document :

Tožba, vložena 19. januarja 2009 - Menghi proti ENISA

(Zadeva F-2/09)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Achille Menghi (Cagliari, Italija) (zastopnik: L. Defalque, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska agencija za varnost omrežij in informacij

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe, da se po koncu poskusne dobe pogodba tožeče stranke odpove, in odškodninski zahtevek zaradi nastale finančne in nepremoženjske škode

Predlogi tožeče stranke

Za nično naj se razglasi odločba z dne 3. oktobra 2008 o zavrnitvi ugovora tožeče stranke zoper odločbo OPSP z dne 14. marca 2008, da se njena pogodba odpove;

posledično naj se za nično razglasi odločba OPSP z dne 14. marca 2008, da se pogodba tožeče stranke odpove;

OPSP naj se naloži plačilo odškodnine tožeči stranki za finančno škodo, ki ji je nastala, ker je bila njena pogodba o zaposlitvi za tri leta odpovedana, ter premoženjsko škodo, nastalo zaradi zdravstvenih stroškov, ki jih je imela, ter nepremoženjsko škodo, nastalo zaradi psihološkega nadlegovanja;

Evropski agenciji za varnost omrežij in informacij naj se naloži plačilo stroškov.

____________