Language of document :

Talan väckt den 19 januari 2009 - Menghi mot ENISA

(Mål F-2/09)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Achille Menghi (Cagliari, Italien) (ombud: advokaten L. Defalque)

Svarande: Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av beslutet att inte bekräfta sökandens anställningsavtal efter provanställningstiden samt begäran om ersättning för den ekonomiska och ideella skada som har lidits

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet av den 3 oktober 2008 att avslå sökandens klagomål över anställningsmyndighetens beslut av den 14 mars 2008 att inte bekräfta sökandens anställningsavtal,

och följaktligen ogiltigförklara anställningsmyndighetens beslut av den 14 mars 2008 att inte bekräfta sökandens anställningsavtal,

förplikta anställningsmyndigheten att ersätta sökanden för den ekonomiska skada som har lidits till följd av att hans treåriga anställningsavtal inte bekräftades, den ekonomiska skada som har lidits till följd av de utgifter för läkarvård som han har orsakats och den ideella skada som har lidits till följd av psykiska trakasserier, och

förplikta Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet att ersätta rättegångskostnaderna.

____________