Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2009. gada 20. janvāra spriedums - Klein/Komisija

(lieta F-32/08) 1

Civildienests - Ierēdņi - Pensijas - Invaliditātes pensija - Nāve - Apgādājamā bērna jēdziens - Civildienesta noteikumu VII pielikuma 2. pants - Pabalsts nāves gadījumā - Maksājums nāves gadījumā - Bāreņa pensija

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Marie-Claude Klein, Grasse (Francija) (pārstāvji - S. Rodrigues un C. Bernard-Glanz, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji - D. Martin un K. Herrmann)

Priekšmets

Iecēlējinstitūcijas 2007. gada 4. maija lēmuma, ar kuru ir atteikts atzīt prasītājai tiesības uz maksājumu nāves gadījumā, pabalstu nāves gadījumā un bāreņa pensiju, atcelšana.

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

Klein atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 116, 09.05.2008, 36. lpp.