Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcţiei Publice (Camera întâi) din 20 ianuarie 2009 -Klein/Comisia

(Cauza F-32/08)1

(Funcţie publică - Funcţionari - Pensii - Pensie de invaliditate - Deces - Noţiunea "copil în întreţinere" - Articolul 2 din anexa VII la statut - Despăgubire de deces - Ajutor de deces - Pensie de orfan)

Limba de procedură: franceza

Părţile

Reclamantă: Marie-Claude Klein (Grasse, Franţa) (reprezentanţi: S. Rodrigues şi C. Bernard-Glanz, avocaţi)

Pârâtă: Comisia Comunităţilor Europene (reprezentanţi: D. Martin şi K. Herrmann, agenţi)

Obiectul

Anularea Deciziei AIPN din 4 mai 2007 prin care se refuză acordarea în favoarea reclamantei a unui ajutor de deces, a unei despăgubiri de deces și a unei pensii de orfan.

Dispozitivul

Respinge acţiunea.

Doamna Klein suportă totalitatea cheltuielilor de judecată.

____________

1 - JO C 116, 9.5.2008, p. 36.