Language of document :

Personaldomstolens dom (första avdelningen) av den 20 januari 2009 - Klein mot kommissionen

(Mål F-32/08)(1)

(Personalmål - Tjänstemän - Pensioner - Invaliditetspension - Dödsfall - Begreppet underhållsberättigat barn - Artikel 2 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna - Dödsfallsersättning - Utbetalning vid dödsfall - Barnpension)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Marie-Claude Klein (Grasse, Frankrike) (ombud: advokaterna S. Rodrigues och C. Bernard-Glanz)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: D. Martin och K. Herrmann)

Saken

Ogiltigförklaring av tillsättningsmyndighetens beslut av den 4 maj 2007 genom vilket sökanden nekas rätt till utbetalning vid dödsfall, dödsfallsersättning och barnpension.

Domslut

Talan ogillas.

Marie-Claude Klein ska ersätta rättegångskostnaderna.

____________

1 - ) EUT C 116, 9.5.2008, s. 36.