Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 27. listopadu 2008 - Klug v. EMEA

(Věc F-35/07)1

"Veřejná služba - Dočasní zaměstnanci - Neprodloužení smlouvy uzavřené na dobu určitou - Nepříznivý posudek - Psychické obtěžování"

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Bettina Klug (Londýn, Spojené království) (zástupci: původně W. Grupp, advokát, poté S. Zickgraf, advokát)

Žalovaná: Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMEA) (zástupci: V. Salvatore, S. Vanlievendael, zmocněnci, ve spolupráci s. H.-G. Mamannem a N. Rößlerem, advokáti)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí Evropské agentury pro léčivé přípravky, kterým byla zamítnuta stížnost žalobkyně na neprodloužení pracovní smlouvy - Žádost o novou hodnotící zprávu - Návrh na náhradu škody

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

Každý účastník řízení nese vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 140, 23.6.2007, s. 45.