Language of document :

Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 27. november 2008 - Klug mod EMEA

(Sag F-35/07) 1

(Personalesag - midlertidigt ansatte - afslag på fornyelse af tidsbegrænset ansættelseskontrakt - negativ vurderingsrapport - mobning på arbejdspladsen)

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Bettina Klug (London, Det Forenede Kongerige) (først ved avocat W. Grupp, derefter ved avocat S. Zickgraf)

Sagsøgt: Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMEA) (ved V. Salvatore, S. Vanlievendael, som befuldmægtigede, bistået af avocats H.-G. Kamann og N. Rößler)

Sagens genstand

Annullation af Det Europæiske Lægemiddelagenturs afgørelse om afslag på sagsøgerens klage om forlængelse af ansættelseskontrakten - anmodning om ny bedømmelsesrapport - erstatning

Konklusion

Det Europæiske Lægemiddelagentur frifindes.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 140 af 23.6.2007, s. 45.