Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 27.11.2008 - Klug v. EMEA

(Asia F 35/07)1

(Henkilöstö - Väliaikaiset toimihenkilöt - Määräaikaisen palvelussuhteen uudistamatta jättäminen - Epäedullinen arviointikertomus - Työpaikkakiusaaminen)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Bettina Klug (Lontoo, Yhdistynyt kuningaskunta) (edustajat: aluksi asianajaja W. Grupp, sittemmin asianajaja S. Zickgraf)

Vastaaja: Euroopan lääkevirasto (EMEA) (asiamiehet: V. Salvatore ja S. Vanlievendael, avustajinaan asianajajat H.-G. Kamann ja N. Rößler)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus kumota Euroopan lääkeviraston päätös, jolla hylättiin valitus, jonka kantaja oli tehnyt hänen palvelussopimuksensa jatkamisen osalta - Vaatimus uuden arviointikertomuksen tekemisestä - Vahingonkorvausvaatimus

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 140, 23.6.2007, s. 45.