Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2008. november 27-i ítélete - Klug kontra EMEA

(F-35/07. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Ideiglenes alkalmazottak - Határozott idejű szerződés meghosszabbításának elmaradása - Kedvezőtlen értékelés - Lelki zaklatás)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Bettina Klug (London, Egyesült Királyság) (képviselők kezdetben: W. Grupp ügyvéd, később: S. Zickgraf ügyvéd)

Alperes: Európai Gyógyszerügynökség (EMEA) (képviselők: V. Salvatore, S. Vanlievendael meghatalmazottak, segítőik: H.-G. Kamann és N. Rößler ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az Európai Gyógyszerügynökség munkaszerződés meghosszabbítása iránti felperesi panaszt elutasító határozatának megsemmisítése - Új értékelés készítése iránti kérelem - Kártérítési kérelem

Az ítélet rendelkező része

Az Elsőfokú Bíróság a keresetet elutasítja.

A felek maguk viselik saját költségeiket.

____________

1 - HL C 140., 2007.6.23., 45.