Language of document :

2008 m. lapkričio 27 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Klug prieš EMEA

(Byla F-35/07)1

(Viešoji tarnyba - Laikinieji tarnautojai - Terminuotos sutarties neatnaujinimas - Teigiama vertinimo ataskaita - Psichologinė prievarta)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Bettina Klug (Londonas, Jungtinė Karalystė), atstovaujama iš pradžių advokato W. Grupp, vėliau advokato S. Zickgraf

Atsakovė: Europos vaistų agentūra (EMEA), atstovaujama V. Salvadore ir S. Vanlievendael, padedamų advokatų H.-G. Kamann ir N. Rößler

Dalykas

Europos vaistų agentūros sprendimo, kuriuo buvo atmesta ieškovės apeliacija dėl darbo sutarties pratęsimo, panaikinimas - Prašymas parengti naują vertinimo ataskaitą - Prašymas atlyginti nuostolius

Sprendimo rezoliucinė dalis

Ieškinį atmesti.

Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

____________

1 - OL C 140, 2007 6 23, p. 45.