Language of document :

Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tieni Awla) tas-27 ta' Novembru 2008 - Klug vs EMEA

(Kawża F-35/07)1

(Servizz Pubbliku - Membri tal-persunal temporanju - Nuqqas ta' tiġdid ta' kuntratt għal żmien fiss - Rapport ta' evalwazzjoni negattiv - Fastidju morali)

Lingwa tal-kawża:Il-Ġermaniż

Partijiet

Rikorrenti: Bettina Klug (Londra, ir-Renju Unit) (rappreżentanti: inizjalment W. Grupp, avukat, sussegwentement S. Zickgraf, avukat)

Konvenuta: L-Aġenzija Ewropea tal-Mediċini (EMEA) (rappreżentanti: V. Salvatore, S. Vanlievendael, aġenti, assistiti minn H.-G. Kamann u N. Rößler, avukati)

Suġġett

Annullament tad-deċiżjoni tal-Aġenzija tal-Mediċini li tiċħad il-kontestazzjoni tar-rikorrenti li jiġġedded il-kuntratt tax-xogħol - Talba għad-danni

Dispożittiv

Ir-rikors huwa miċħud.

Kull parti għandha tbati l-ispejjeż tagħha.

____________

1 - ĠU C ##, ##.